کابلهای نسوزو اعلام حریق و کابلهای ترموکوپل

این کابلها برای سیستم های اطلاع رسانی وسنسورهای بسیارحساس استفاده می شوند که درزمان آتش سوزی به هیچ عنوان مدار اتصالشان نباید قطع شود

 

ارسال