کابلهای مخابراتی

کابلهای تلفنی هوایی با روکش پی وی سی جهت مصارف داخلی

کابلهای تلفنی زمینی با روکش پلی اتیلن جهت فضای باز

کابلهای مخابراتی ژله فیلد

کابلهای تلفنی مهاردار

سیم های تلفنی جنگی وسیم های رانژه

کابلهای فیبرنوری

 

ارسال