کابلهای انتقال دیتا وشبکه ها کامپیوتری

معمولا”درموردطراحی وتولید کابلهای انتقال دیتا باتوجه به حساسیت و دقتی که لازم دارند از مواد اولیه باکیفیت بالا استفاده می شود .

دراین کابلها مهم ترین فاکتور سرعت انتقال دیتا با کمترین تلفات و نویز می باشد که کابلها براساس همین قابلیت وباتوجه به نوع اطلاعاتی که میخواهند منتقل کنند به انواع گوناگون تقسیم می شوند.

کابلهایی که برای شبکه کردن سیستم های کامپیوتری استفاده می شوند از متداول ترین کابلهای انتقال دیتا می باشند.

این کابلها در کتگوری های مختلف با توجه به داشتن تجهیزاتی همچون فویل وشیلد وجود دارند که با توجه به میزان وحساسیت وطول مسیر انتقال انتخاب ومورد استفاده قرار می گیرند.

 

ارسال